ม.ค. 17

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ IC3 Digital Literacy Certification

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  IC3 Digital Literacy Certification

ม.ค. 17

โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ธ.ค. 07

แจ้งปิดสำนักวิทยบริการฯ

arit_close

พ.ย. 15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

arit_graphic_59_5       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง RMUTR  IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Continue reading