สำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดีและอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ

ตารางการแข่งขัน Rov E-Sport Challenge By Rmutr ครั้งที่ 2″ ชิงเงินรางวัลกว่า 15000 บาท

ตารางการแข่งขัน Rov E-Sport Challenge by Rmutr
ครั้งที่ 2 สามารถเข้าดูได้ที่นี้

>>>>>ตารางการเเข่งขัน<<<<<<

          >>>>>ตารางวัน-เวลาในการเเข่งขัน<<<<<

                      ***เงินรางวัล***
              รางวัลชนะเลิศ 7000 บาท + ของจากผู้สนับสนุน
              รางวัลรองชนะเลิศ 3500 บาท + ของจากผู้สนับสนุน
              รางวัลที่ 3 1000 บาท + ของจากผู้สนับสนุน
              รางวัลที่ 4 1000 บาท + ของจากผู้สนับสนุน

  

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วุฒิปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
***รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)***
รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>>Download<<<<