กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจิระศักดิ์   เรืองรังษี  

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : jirasak.r@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2202

————————————————————————————————————–

นางสาวสุรางค์รัตน์   ประทุมเมศร์   

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : surangrat.p@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2239

————————————————————————————————————–

นายฤทธิชัย  จันทร์ทอง    

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : rittichai.chan@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2202

————————————————————————————————————–

นางสาววราลักษณ์  ชิวปรีชา

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : waralak.chi@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2239

————————————————————————————————————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น