โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

       สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ เเละนำไปประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Studio Classroom 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ศึกษาดูงานระบบไอทีสิส ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือระบบไอทีสิส ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ROV E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมROV E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2 โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้

การจัดแข่งขัน Rov E-Sport Challenge by Rmut

               การจัดแข่งขัน Rov E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2              สามารถเข้าดูการเเข่งขันย้อนหลังได้ที่>>>>>Click<<<<<