กลุ่มงานบริหารทั่วไป

        นางสาวเขมณัฏฐ  สมบุญ          

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : khemmanat.s@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2242

————————————————————————————————————–

นางสาววงศ์ผกา    ประภาวงศ์  

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wongpaka.pra@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2233

————————————————————————————————————–

นางสาวอาทิตยา   คงรอด

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : athittaya.kho@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2242

————————————————————————————————————–

นางสาววรรณี  ชนประชา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wannee.cho@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2232

————————————————————————————————————–

นางสาวปิยนุช ชินพงศ์พาณิชย์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : piyanuch.chin@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2233

————————————————————————————————————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น