กลุ่มงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร

นางสาวศรัญญา  บุญลัทธิ

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : saranya.boo@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2241

————————————————————————————————————–

นายเธียรัท  พูลสุขโข

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : thiarat.pul@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2240

————————————————————————————————————–

ว่าที่ ร.ต.ปิติพล  ไผทวุฒิกานต์

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : pitipon.pat@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2241

————————————————————————————————————–

นางสาวเสียงพิณ  ช้างเทศ  

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : siengpin.cha@rmutr.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2240

————————————————————————————————————–

นายคมสันต์ ธนาคม 

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : komson.tan@rmutr.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2241

————————————————————————————————————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น