พ.ค. 11

Rmutr Repository (คลังข้อมูล)

dspace            งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเพิ่มองค์ความรู้ สามารถเข้าใช้งานได้ตามลิงค์ http://repository.rmutr.ac.th/

มี.ค. 03

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

banNetsec59

Read the rest of this entry »

ก.พ. 25

บริการระบบจองห้องเรียนรูปแบบกลุ่ม Discussion Rooms

Discussion Rooms

      เชิญชวนนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ใช้บริการระบบจองห้องเรียนรูปแบบกลุ่ม Discussion Rooms จ้องห้องการใช้งานได้ืั้ http://bookingroom.rmutr.ac.th/ ได้แล้ววันนี้

ก.พ. 24

ขอเชิญชวนอาจารย์เเละบุคลากร ร่วมจัดทำเว็บไซต์

go2 arit

        ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกคณะทุกสาขาวิชา ร่วมจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลของบุคลากรเพื่อใช้การเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา โดยสามารถสมัครขอใช้งานได้ http://go2.rmutr.ac.th/ หรือสามารถติดสอบถามรายละเอียดได้ โทร.2239 ทางสำนักวิทยบริการฯ ยินดีมีทีมงานช่วยสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Older posts «