มี.ค. 19

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วุฒิปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
***รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)***
รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>>Download<<<<

มี.ค. 15

โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

           สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ เเละนำไปประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ก.พ. 26

RMUTR Book Fair

ร่วมสนุกกับกิจกรรม แช๊ะ&แชร์ ภายในงาน “RMUTR Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560    Continue reading

ก.พ. 13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และท่านผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป จากสถาบันพัฒนาการเขียน / คุณภัทรภร เสนไกรกุล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /และ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ จากมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้อง Studio Classroom2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา