ศึกษาดูงานระบบไอทีสิส ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือระบบไอทีสิส ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ROV E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมROV E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2 โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้

การจัดแข่งขัน Rov E-Sport Challenge by Rmut

               การจัดแข่งขัน Rov E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2              สามารถเข้าดูการเเข่งขันย้อนหลังได้ที่>>>>>Click<<<<< 

 

สำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดีและอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม