คู่มือการติดตั้งการใช้งานระบบ VPN

🏠Work From Home & Stay Home อย่างไร?
ให้ใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ได้
ทั้งการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ThaiLIS ฯลฯ
🌐“สะดวก ใช้งานง่าย ต่อการใช้บริการ”
🌀RMUTR VPN สำหรับ PC และ Laptop

📌 คู่มือการติดตั้งการใช้งานระบบ VPN >>>Download<<<  

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

     Microsoft Teams คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ในตัวระบบ Office 365

 📌 คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Teams >>>Download<<<  
📌 คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ >>>Download<<<   

📌 คู่มือการใช้งาน สำหรับการสร้าง Meeting >>>Download<<<

📌 คู่มือการใช้งานการเชิญนักศึกษาเข้าห้องเรียน >>>Download<<< 

📌 คู่มือการใช้งาน การบันทึกการประชุม >>>Download<<<        

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ USER ACCOUNT

สำหรับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน จะมีบัญชีอีเมล 2 ชุด คือ
📭Gmail (xxxxx.xxx@rmutr.ac.th)
📮Office 365 (xxxxx.xxx@outlook.rmutr.ac.th)
🔐โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ
https://portal.rmutr.ac.th/chkaccount/user/login/

การใช้ Zoom โปรแกรมประชุมออนไลน์

      สำนักวิทยบริการฯ ขอเเนะนำการใช้ Zoom โปรแกรมประชุมออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างการประชุมแบบเสียงหรือวีดีโอ เเละรองรับการเเชร์หน้าจอหลายจอพร้อมกัน ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทันที >>>คู่มือการใช้งาน<<< 

แนะนำเว็บไซต์ และ Application สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

เพื่อให้บริการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฟรี !!!! ซึ่งมีให้บริการมากกว่า 1,000 รายการ 

เข้าใช้งานง่ายๆ เพียงล็อกอินเข้าระบบด้วย username และ password เดียวกันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ 💻
url : https://elib.rmutr.ac.th/

» Read more

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา 👩‍💻👨‍💻

หากนักศึกษาต้องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1️⃣ เข้าเว็บไซต์ 👉 https://portal.rmutr.ac.th/
เลือก กำหนดรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษา) » Read more