Category: aritnew

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน Rmutr Book Fair

สรุปผลรายงานจำนวนทรัพยากรสารนิเทศเเยกตามหมวดหมู่ทั้ง 4 พื้นที่

ตามที่งานห้องสมุด ได้สรุปผลจำนวนทรัพยากรสารนิเทสเเยกตาม …

Continue reading

คู่มือการติดตั้ง RMUTR VPN

เปิดให้บริการแล้วสำหรับ RMUTR VPN ใหม่ ครั้งนี้ให้บริกา …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading