รับสมัครผู้เข้าร่วม E-Sport Day by RMUTR : PUBG MOBILE ครั้งที่ 4

         ปัจจุบันเกมส์กีฬาหรือ e-Sport ได้ถูกบรรจุใน “Asian Indoor & Martial Arts Games 2017”
ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน และ “Asian Games 2018”

         สำหรับเกมส์ Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG MOBILE) เป็นเกมส์ที่สามารถเล่นได้บนมือถือซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล่งเห็นถึงวามสำคัญของการเล่นเกมส์กีฬา จึงได้จัด “การจัดแข่งขัน E-Sport Day by RMUTR : PUBG MOBILE ครั้งที่ 4” ขึ้นเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถ ในการเข้าสู่การคัดเลือกทีม เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันภายในองกรค์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา

» Read more

โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการจับสลากแบ่งสาย โครงการแข่งขันเกมส์ฟุตบอล

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ดำเนินการ จับสลากแบ่งสาย โครงการแข่งขันเกมส์ฟุตบอล โดยมีผลการจับสลากและรายละเอียดการแข่งขันดังนี้ » Read more

1 2