Category: อบรม/สัมนา

โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบ …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >>>>>คลิ๊กที่นี …

Continue reading

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟฟิคและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”