Category: อบรม/สัมนา

ม.ค. 17

โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ย. 15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบ …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ย. 08

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >>>>>คลิ๊กที่นี …

Continue reading »

ต.ค. 18

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟฟิคและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”