การตรวจประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

    วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจำปีการศึกษา 2561โดยท่าน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา » Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง บรรณารักษ์

      เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ศาลายา
– วุฒิปริญญาตรี 

– อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>Download<<<<

การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5)

     ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดยท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และอาจารย์ ดร. วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) » Read more

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

ตั้งเเต่วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง STUDIO CLASSROOM 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์

             >>>>>Download<<<<<

รับสมัครผู้เข้าร่วม E-Sport Day by RMUTR : PUBG MOBILE ครั้งที่ 4

         ปัจจุบันเกมส์กีฬาหรือ e-Sport ได้ถูกบรรจุใน “Asian Indoor & Martial Arts Games 2017”
ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน และ “Asian Games 2018”

         สำหรับเกมส์ Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG MOBILE) เป็นเกมส์ที่สามารถเล่นได้บนมือถือซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล่งเห็นถึงวามสำคัญของการเล่นเกมส์กีฬา จึงได้จัด “การจัดแข่งขัน E-Sport Day by RMUTR : PUBG MOBILE ครั้งที่ 4” ขึ้นเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถ ในการเข้าสู่การคัดเลือกทีม เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันภายในองกรค์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา

» Read more

โครงการฝึกอบรม “การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และห้องสตูดิโอคลาสรูม”

         ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และห้องสตูดิโอคลาสรูม”โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การทำงานเป็น กลุ่มในระบบออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์การใชังานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานโครงการจัดขึ้นมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์    » Read more

สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับรับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 5 ด้าน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยรางวัลนี้มอบแก่หน่วยงานที่มีการให้บริการ IPv6 ในระบบต่างๆดังนี้ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

» Read more

1 2 3 4 5 6 18