อบรม/สัมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย” ในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2559

โครงการให้บริการ Web Hosting อัตโนมัติสำหรับองค์กร ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556

– โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการให้บริการและการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน จัดโดย สำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

 – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557

– อบรมการจัดทาเว็บไซต์ด้วย “Word Press”ระหว่างวันที่      1 – 4 เมษายน 2557

– ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network” ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2558

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.