คู่มือการติดตั้ง RMUTR VPN

เปิดให้บริการแล้วสำหรับ RMUTR VPN ใหม่ ครั้งนี้ให้บริการ Unlimited User สำหรับใช้บริการ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถใช้บริการสืบค้นงานวิจัย รวมไปถึง e-Book eService ของมหาวิทยาลัยได้ ดาวน์โหลดคู่มือแล้วใช้งานจากที่บ้านได้เลยครับ ได้สิทธิเหมือนนั่งในมหาวิทยาลัย   >>คู่มือการใช้งาน<<