เเจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย

        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. – 18.00 น.เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงวงจรเครือข่าย Gateway ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตพื้นฐานมีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯใช้งานไม่ได้ชั่วคราวจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น