โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)”

           วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)” โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ การจัดโครงการมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง iT service center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น