สำนักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานเดิน – วิ่ง ครั้งที่ 5

           วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่และร่วมวิ่ง ในงานเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น