การตรวจประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

    วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจำปีการศึกษา 2561โดยท่าน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น