ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online

britannica

        เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online ซึ่งเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง เปิดทดลองใช้งานในวันที่ 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 56 โดยเข้าผ่านเว็บไซต์ http://search.eb.com

คู่มือ http://help.eb.com/premium/index.htm