ประชุมหารือเพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชี ERP

         ในเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักฯ ,รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชี ERP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องไอยรา ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

» Read more

สำนักวิทยบริการฯ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

          ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา » Read more

วิดีทัศน์โครงการเฉลิมพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

สอบสมรรถนะความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ICDL

     ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์โยธกา สีใสไพร และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าจัดสอบสมรรถนะความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล ICDL (Digital Literacy) นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน » Read more

ลงพื้นที่ให้ความรู้ การใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

         ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการฯ ,รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สวส. ลงพื้นที่สัญจรการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบัญชีรายชื่อการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอีเมล ของมหาวิทยาลัยฯ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล » Read more

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ICDL

        VDO เตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะ ความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการนำร่อง สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล ICDL (Digital Literacy) สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://vdotube.rmutr.ac.th/#/detail/247

 

1 2 3 16