การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5)

     ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดยท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และอาจารย์ ดร. วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) » Read more

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

ตั้งเเต่วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง STUDIO CLASSROOM 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์

             >>>>>Download<<<<<

รับสมัครผู้เข้าร่วม E-Sport Day by RMUTR : PUBG MOBILE ครั้งที่ 4

         ปัจจุบันเกมส์กีฬาหรือ e-Sport ได้ถูกบรรจุใน “Asian Indoor & Martial Arts Games 2017”
ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน และ “Asian Games 2018”

         สำหรับเกมส์ Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG MOBILE) เป็นเกมส์ที่สามารถเล่นได้บนมือถือซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล่งเห็นถึงวามสำคัญของการเล่นเกมส์กีฬา จึงได้จัด “การจัดแข่งขัน E-Sport Day by RMUTR : PUBG MOBILE ครั้งที่ 4” ขึ้นเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถ ในการเข้าสู่การคัดเลือกทีม เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันภายในองกรค์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา

» Read more

สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับรับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 5 ด้าน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยรางวัลนี้มอบแก่หน่วยงานที่มีการให้บริการ IPv6 ในระบบต่างๆดังนี้ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

» Read more

เอกสารประกอบการอบรม

         เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เเละห้องสตูดิโอคลาสรูม ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562  

เอกสารประกอบการสอน คู่มือการใช้งาน
Google Classroom  Google Classroom
Google sites Google sites
  Google calendar

 

 

ประชุมหารือเพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชี ERP

         ในเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักฯ ,รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชี ERP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องไอยรา ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

» Read more

สำนักวิทยบริการฯ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

          ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา » Read more

1 2 3 4 5 6 16