การใช้ Zoom โปรแกรมประชุมออนไลน์

      สำนักวิทยบริการฯ ขอเเนะนำการใช้ Zoom โปรแกรมประชุมออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างการประชุมแบบเสียงหรือวีดีโอ เเละรองรับการเเชร์หน้าจอหลายจอพร้อมกัน ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทันที >>>คู่มือการใช้งาน<<< 

แนะนำเว็บไซต์ และ Application สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

เพื่อให้บริการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฟรี !!!! ซึ่งมีให้บริการมากกว่า 1,000 รายการ 

เข้าใช้งานง่ายๆ เพียงล็อกอินเข้าระบบด้วย username และ password เดียวกันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ 💻
url : https://elib.rmutr.ac.th/

» Read more

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา 👩‍💻👨‍💻

หากนักศึกษาต้องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1️⃣ เข้าเว็บไซต์ 👉 https://portal.rmutr.ac.th/
เลือก กำหนดรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษา) » Read more

เเจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย

        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. – 18.00 น.เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงวงจรเครือข่าย Gateway ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตพื้นฐานมีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯใช้งานไม่ได้ชั่วคราวจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

สำนักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานเดิน – วิ่ง ครั้งที่ 5

           วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่และร่วมวิ่ง ในงานเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)”

           วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)” โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ การจัดโครงการมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง iT service center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ » Read more

บริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) นำเสนอการติดตั้งระบบ data center

     วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าฟังบริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) นำเสนอการติดตั้งระบบ data center ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผลิตภัณฑ์ HUAWAEI ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

» Read more

1 2 3 4 5 16