วิดีทัศน์โครงการเฉลิมพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

สอบสมรรถนะความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ICDL

     ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์โยธกา สีใสไพร และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าจัดสอบสมรรถนะความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล ICDL (Digital Literacy) นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน » Read more

ลงพื้นที่ให้ความรู้ การใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

         ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการฯ ,รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สวส. ลงพื้นที่สัญจรการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบัญชีรายชื่อการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอีเมล ของมหาวิทยาลัยฯ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล » Read more

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ICDL

        VDO เตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะ ความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการนำร่อง สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล ICDL (Digital Literacy) สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://vdotube.rmutr.ac.th/#/detail/247

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

        ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยท่าน อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าทีได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

» Read more

TOP10 อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการโดยการลงทะเบียนผ่าน e-mail RMUTR.ac.th และมีการอ้างอิง (citations)

      ว้าววววว!!!!! Top 10 อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการสุดฮอตแห่งปี และมีการอ้างอิง (citations)โดยการลงทะเบียนผ่าน e-mail RMUTR.ac.th งานไม่ดีจริง Ranking ไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะ จะบอกให้

 

 

 

 

1 3 4 5 6 7 16