โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์

         ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านบางประแดง (เลาหดิลกรษฎร์) จังหวัดนครปฐม

» Read more

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา

หากนักศึกษาต้องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1️⃣ เข้าเว็บไซต์ 👉 https://portal.rmutr.ac.th/
เลือก กำหนดรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษา)

2️⃣ กรอกข้อมูลรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสนักศึกษา คลิก “ค้นหา” 🔍

3️⃣ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้น คลิก “กำหนดรหัสผ่าน”

» Read more

ระบบตรวจเช็คหนังสือคงค้าง

นักศึกษาสามารถยื่นตรวจสอบรายการหนังสือ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องมาที่ห้องสมุด 📚 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

1️⃣ กรอกข้อมูลนักศึกษา

2️⃣ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

3️⃣ พริ้นต์เอกสารแนบกับใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือใบลาออก และดำเนินการในส่วนถัดไปได้เลยค่ะ

คลิกเพื่อเข้าใช้งาน 👇 https://itservices.rmutr.ac.th/checkbooks/users/checkbooks

» Read more

คู่มือการติดตั้งการใช้งานระบบ VPN

🏠Work From Home & Stay Home อย่างไร?
ให้ใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ได้
ทั้งการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ThaiLIS ฯลฯ
🌐“สะดวก ใช้งานง่าย ต่อการใช้บริการ”
🌀RMUTR VPN สำหรับ PC และ Laptop

📌 คู่มือการติดตั้งการใช้งานระบบ VPN >>>Download<<<  

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

     Microsoft Teams คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ในตัวระบบ Office 365

 📌 คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Teams >>>Download<<<  
📌 คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ >>>Download<<<   

📌 คู่มือการใช้งาน สำหรับการสร้าง Meeting >>>Download<<<

📌 คู่มือการใช้งานการเชิญนักศึกษาเข้าห้องเรียน >>>Download<<< 

📌 คู่มือการใช้งาน การบันทึกการประชุม >>>Download<<<        

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ USER ACCOUNT

สำหรับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน จะมีบัญชีอีเมล 2 ชุด คือ
📭Gmail (xxxxx.xxx@rmutr.ac.th)
📮Office 365 (xxxxx.xxx@outlook.rmutr.ac.th)
🔐โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ
https://portal.rmutr.ac.th/chkaccount/user/login/

1 2 3 4 16