Category: aritnew

ม.ค. 31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบ …

Continue reading »

ม.ค. 25

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล IC3

   อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครง …

Continue reading »

Continue reading »

ม.ค. 17

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ IC3 Digital Literacy Certification

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  IC3 Digital Literacy Certifi …

Continue reading »

ม.ค. 17

โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม