ก.พ. 22

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online

britannica

        เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online ซึ่งเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง เปิดทดลองใช้งานในวันที่ 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 56 โดยเข้าผ่านเว็บไซต์ http://search.eb.com

คู่มือ http://help.eb.com/premium/index.htm

ก.พ. 06

ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare)

OCW

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ OpenCourse เป็นการรวบรวมเอกสารประกอบรายวิชาต่างๆ เพื่ออาจารย์ นักเรียน และนักศึกษานอกระบบทั่วโลก ระบบ OCW นั้น สนับสนุนจุดมุ่งหมายของ MIT ที่ต้องการพัฒนาความรู้และการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ MIT ที่ต้องการสนับสนุนความเป็นเลิศ กาพัฒนา และความเป็นผู้นำ Continue reading

ก.พ. 05

แนะนำหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุตามรายการที่เสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ได้ทางเว็บไซต์>>>Download<<<