สรุปผลรายงานจำนวนทรัพยากรสารนิเทศเเยกตามหมวดหมู่ทั้ง 4 พื้นที่

ตามที่งานห้องสมุด ได้สรุปผลจำนวนทรัพยากรสารนิเทสเเยกตามหมวดหมู่เเละชื่อเรื่องทั้ง 4 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ >>Download<<

คู่มือการติดตั้ง RMUTR VPN

เปิดให้บริการแล้วสำหรับ RMUTR VPN ใหม่ ครั้งนี้ให้บริการ Unlimited User สำหรับใช้บริการ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถใช้บริการสืบค้นงานวิจัย รวมไปถึง e-Book eService ของมหาวิทยาลัยได้ ดาวน์โหลดคู่มือแล้วใช้งานจากที่บ้านได้เลยครับ ได้สิทธิเหมือนนั่งในมหาวิทยาลัย   >>คู่มือการใช้งาน<<

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

web

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและเนื้อหาของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานจาก 4 พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน Continue reading

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online

britannica

        เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online ซึ่งเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง เปิดทดลองใช้งานในวันที่ 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 56 โดยเข้าผ่านเว็บไซต์ http://search.eb.com

คู่มือ http://help.eb.com/premium/index.htm