มิ.ย. 19

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน Rmutr Book Fair

book-fair-2556--2

มิ.ย. 19

สรุปผลรายงานจำนวนทรัพยากรสารนิเทศเเยกตามหมวดหมู่ทั้ง 4 พื้นที่

ตามที่งานห้องสมุด ได้สรุปผลจำนวนทรัพยากรสารนิเทสเเยกตามหมวดหมู่เเละชื่อเรื่องทั้ง 4 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ >>Download<<

เม.ย. 23

คู่มือการติดตั้ง RMUTR VPN

เปิดให้บริการแล้วสำหรับ RMUTR VPN ใหม่ ครั้งนี้ให้บริการ Unlimited User สำหรับใช้บริการ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถใช้บริการสืบค้นงานวิจัย รวมไปถึง e-Book eService ของมหาวิทยาลัยได้ ดาวน์โหลดคู่มือแล้วใช้งานจากที่บ้านได้เลยครับ ได้สิทธิเหมือนนั่งในมหาวิทยาลัย   >>คู่มือการใช้งาน<<

มี.ค. 20

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

web

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและเนื้อหาของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานจาก 4 พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน Continue reading