โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน”

เเนะนำเว็บไซต์ และ App สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!!

          เว็บไซต์ และ App สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!! เพื่อให้บริการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่
>>>>>>>>> http://elib.rmutr.ac.th <<<<<<<<<
ใช้งานผ่าน App
– สำหรับ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลด App Store >> Search >> RMUTR e-Library 
– สำหรับ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Play Store >> Search >> RMUTR e-Library

ขั้นตอนการลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading