สำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดีและอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.