โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และท่านผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป จากสถาบันพัฒนาการเขียน / คุณภัทรภร เสนไกรกุล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /และ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ จากมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้อง Studio Classroom2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.