ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.