โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล IC3

   อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล (IC3 Digital Literacy Certification) เพื่อช่วยผลักดัน เเละส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเป็นมาตรฐานในระดับสากล

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.