XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ก.ค. 21

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปี 2559

sar 5      วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ท่านผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปี 2559 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

ก.ค. 12

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

edoc kkw 1

          ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสำนักงานกองกลาง จัดฝุึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล ทุกหน่วยงาน
Read the rest of this entry »

ก.ค. 01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

rspg_1            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน และ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ.โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง Read the rest of this entry »

มิ.ย. 20

ประกาศปิดสำนักวิทยบริการฯ

closed

Older posts «

m88, m88bet, m88com