ม.ค. 20

มทร.รัตนโกสินทร์ รับรางวัลในงาน wunca ครั้งที่ 32

Arit_wunca32_4

          มทร.รัตนโกสินทร์ รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ DNS, Mail และWEB และมีความเสถียรในการให้บริการต่อเนื่อง ในงาน wunca ครั้งที่ 32 โดยมี อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ Read the rest of this entry »

ม.ค. 19

ลิงค์การเข้าหน้าล็อคอินการใช้อินเทอร์เน็ต

ลิงค์ในการเข้าหน้าล็อคอินการใช้อินเทร์เน็ต >>คลิ๊กที่นี้<<

ธ.ค. 24

โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

Arit_Network 5

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย” ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ณ ห้องประชุม Rmutr It Academy ชั้น2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 24

คู่มือการติดตั้งระบบให้บริการ RMUTR SSL VPN

คู่มือการติดตั้งระบบให้บริการ RMUTR SSL VPN สำหรับ โทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) ทั้งระบบ Android และ iOS >>>Download<<<

Older posts «