มี.ค. 03

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

banNetsec59

Read the rest of this entry »

ก.พ. 25

บริการระบบจองห้องเรียนรูปแบบกลุ่ม Discussion Rooms

Discussion Rooms

      เชิญชวนนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ใช้บริการระบบจองห้องเรียนรูปแบบกลุ่ม Discussion Rooms จ้องห้องการใช้งานได้ืั้ http://bookingroom.rmutr.ac.th/ ได้แล้ววันนี้

ก.พ. 24

ขอเชิญชวนอาจารย์เเละบุคลากร ร่วมจัดทำเว็บไซต์

go2 arit

        ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกคณะทุกสาขาวิชา ร่วมจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลของบุคลากรเพื่อใช้การเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา โดยสามารถสมัครขอใช้งานได้ http://go2.rmutr.ac.th/ หรือสามารถติดสอบถามรายละเอียดได้ โทร.2239 ทางสำนักวิทยบริการฯ ยินดีมีทีมงานช่วยสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ก.พ. 24

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าใช้ G-mail มหาวิทยาลัย

portal arit

       ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าใช้ G-mail ของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการพื้นที่ฟรี Unlimited โดยที่ท่านสารมารถจัดเก็บข้อมูลได้มากมาย สามารถสมัครการใช้งานด้วยตนเองได้ที่ http://portal.rmutr.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 2240,2241

Older posts «