พ.ย. 10

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

ARIT_SEO3      สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO” ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม RMUTR IT ACADEMY ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ต.ค. 06

งานประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT_seminar 2558

ต.ค. 05

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

BAN_GP2558

Read the rest of this entry »

ก.ย. 09

แนะนำหนังสือใหม่ที่มีคนยืมมากที่สุด ในเดือนสิหาคม

[metaslider id=2219]Older posts «