XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

พ.ย. 28

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

graphic-28-11-59

พ.ย. 15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

arit_graphic_59_5       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง RMUTR  IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Read the rest of this entry »

พ.ย. 08

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร

graphic-08-11-59ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >>>>>คลิ๊กที่นี้<<<<<

ต.ค. 18

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟฟิคและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

graphic-18-10-59

ต.ค. 14

ขอน้อมถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

king

Older posts «